Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

odkaz na web: www.biomedmartin.sk

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ