Operačný program Výskum a Vývoj 2007-2013

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ