Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký kvalifikačný stupeň I a IIa

Nariadenia vlády

Vyhláška

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhoduje o priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov I a IIa (2x ročne) v zmysle platných ustanovení zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov, vyhlášky č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov a komisiou schválených kritérií na návrh organizácie, v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere.

 Vnútorné predpisy

Tlačivá a dokumenty