Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Mária Beníčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jakub Benko

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN

Mgr. Kristína Betušová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
lektor vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4134 185
41769
043/4203648,043/4203242

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
41115

MUDr. Martina Bobrovská

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 4 5 [6] 7 8 ... Nasledujúca Posledná