Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Peter Kunč, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Lenka Kunertová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dAHEm/x

MUDr. Lenka Kunertová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 493
41493

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4131 005
41719
043/4203209

Ing. Jana Kurhajcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 102
41102

Mgr. Zdenka Kurinská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 778
41778

Marián Kuriško

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
043/2633 522
41522

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 400
41400
Prvá Predchádzajúca ... 42 43 [44] 45 46 ... Nasledujúca Posledná