Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Ladislav Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vrátnik
043/2633 449
41449
41474

PhDr. Libuša Kovalská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41445

MUDr. Richard Koyš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dARES/x

MUDr. Marek Kozár, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Erik Kozubík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Alexandra Kožová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Miloslav Krajčík

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dVN/x

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633318
41318

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 754
41754
Prvá Predchádzajúca ... 39 40 [41] 42 43 ... Nasledujúca Posledná