Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Daniela Kapustová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Iveta Kasalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Babeta Kašovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511
41511

Viera Kaššayová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
Referát evidencie a správy majetku správca budovy a majetku
043/2633 301
41301

Ing. Mária Kaššová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225
41225

MUDr. Ivan Kecskés

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
41428
fax:043/4906712
Prvá Predchádzajúca ... 33 34 [35] 36 37 ... Nasledujúca Posledná