Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Viola Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314
41314

MUDr. Michal Chmúrny, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Oľga Chodelková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

Lenka Chrásteková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
043/2633 130
41130

Petra Ilovská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 719
41719
043/4131005, 043/4203209

MUDr. Mária Ivančíková, MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x
Prvá Predchádzajúca ... 25 26 [27] 28 29 ... Nasledujúca Posledná