Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Jaroslava Gužiková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dLKFB

Mgr. Dominika Hajdúchová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNPF

Emília Hajnecká

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41638
41811,41812,41831

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
Zamestnanec
043/4132 532
41732
043/2633732,043/4203282

MUDr. Nikola Halačová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439
41439, 41114
41904, 41482

MUDr. Ľuboš Hamada

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marek Hampel

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou technikou
043/2633 218
41218
Prvá Predchádzajúca ... 19 20 [21] 22 23 ... Nasledujúca Posledná