Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261
41200
41199,41198,41763,043/4203299,043/4203485, 043/4203817

MUDr. Silvester Galo, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Adrian Garchar

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dVN/x

Ing. Silvia Gavliaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Vladimír Gíreth

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 220
41220

MUDr. František Golas

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN/x

Mgr. Eduard Gondáš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dLKFB

MUDr. Martin Grajciar

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Tomáš Grajciar

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 698
41698
Prvá Predchádzajúca ... 17 18 [19] 20 21 ... Nasledujúca Posledná