Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 699
41711
043/2633711

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4135 001
41748
043/4203939,043/4203679

MUDr. Miroslava Drotárová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN

MUDr. Miroslava Drotárová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Sára Dudášová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Andrea Duchajová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 653
41653

Bc. Katarína Dullová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110
41110

MUDr. Petra Ďurčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN/x
Prvá Predchádzajúca ... 12 13 [14] 15 16 ... Nasledujúca Posledná