Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektrickej energie


24. 04. 2024 10.56 hod.

Dňa 29.04. 2024 (pondelok) bude od 09:00 do 09:15 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v objekte Kompetenčné centrum z dôvodu pripojenia prívodu rozvádzača náhradného zdroja.