Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektrickej energie


15. 04. 2024 08.58 hod.

Dňa 06.05. 2024 (pondelok) bude od 07:15 hod. do 16:30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v objektoch Dekanát JLF UK, Teoretické ústavy Viliama Mézeša, Kompetenčné centrum, Biomed a výmenníková stanica tepla, a to z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s..