Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odstávka tepla


27. 02. 2024 11.02 hod.

Z dôvodu havárie na horúcovodnom systéme centrálneho rozvodu tepla MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin na ul. Hviezdoslavovej, bude dnes, t.j. 27.2.2024 až do 21:00 hod. odstavené kúrenie vo všetkých objektoch JLF UK.