Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zrušenie prezenčnej výučby sa predlžuje do 27. marca

Na základe záverov z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, PhD. rozhodol o upravení termínu ukončenia prerušenia prezenčnej výučby.


Z pôvodne stanoveného termínu do 21. marca sa predlžuje do 27. marca 2020. Naďalej platí nahrádzanie prezenčnej metódy štúdia využívaním dištančných metód vzdelávania. Taktiež platí zákaz organizovania hromadných podujatí na pôde fakulty a všetky usmernenia z tohto týždňa.