Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii

V dňoch 12. a 13. júna 2023 sa v priestoroch hotela Turiec konala XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii. Spoluorganizátorom podujatia s medzinárodnou účasťou bola Psychiatrická klinika JLF UK a UNM.


16. 06. 2023 11.24 hod.
Od: JLF UK

Kongresu sa okrem ďalších pozvaných hostí zúčastnili aj prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová, viceprezident SK SaPA Lukáš Kober, krajská sestra za Žilinský samosprávny kraj Katarína Cádriková, ako aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR z Oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti.

Na konferencii odzneli prednášky domácich aj zahraničných tém, ktoré sa týkali multidisciplinárnej starostlivosti o ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením. Zaujímavé boli témy z Čiech o reforme psychiatrickej starostlivosti a jej dopadoch, ako aj predstavenie konceptu Centra duševnej rehabilitácie v Beroune.