Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina

Po schválení výstavby novej nemocnice v Martine je načase pustiť sa do práce. Nemocnica bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vznikne v nej 660 lôžok.


07. 07. 2022 08.20 hod.
Od: JLF UK

Vláda Slovenskej republiky 1. júla 2022 schválila návrh na výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina, ktorá bude financovaná ako investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine je vo vysokom štádiu rozpracovanosti, čo zavážilo pri finálnom rozhodovaní vlády o spôsobe jeho financovania.

Investičné náklady na zhotovenie hrubej stavby vrátane medicínskych technológií a vnútorného vybavenia nemocnice sa v súčasnosti odhadujú na 330 miliónov eur bez DPH. Nemocnica by mala byť dokončená a vybavená do polovice roka 2026.

Na presadení zámeru sa podieľal projektový tím UNM pod vedením Martiny Antošovej v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK a mestom Martin.

Zdroj: UNM