Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie JLF UK k napadnutiu jej študenta na Pochode mieru v Lučenci

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine odsudzuje násilie a obmedzovanie slobody prejavu, akého sa dopustili účastníci pochodu mieru v Lučenci voči nášmu študentovi Matúšovi G. dňa 10. februára 2023.


18. 02. 2023 12.27 hod.
Od: JLF UK

Fakulta sa stotožňuje so stanoviskom, aké zaujala Študentská časť Akademického senátu JLF UK, a rovnako považuje za neprípustné, aby sa v demokratickej krajine porušovali základné ľudské práva. Náš študent, ktorý na pochode prejavil solidaritu s Ukrajinou, bol najprv slovne a neskôr aj fyzicky napadnutý niektorými účastníkmi „pochodu mieru“, o čom svedčia aj viaceré videozáznamy

Vyjadrujeme podporu všetkým študentom a ľuďom mravných zásad, ktorí odsudzujú nenávisť a porušovanie ľudských práv v akejkoľvek krajine. Konflikty názorov vyzývame riešiť otvorenou diskusiou a nie hrubou silou.