Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV JLF UK

V utorok 24. októbra sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine konal už 19. ročník Vedeckej konferencie doktorandov.


27. 10. 2023 11.49 hod.
Od: JLF UK

„Cieľom konferencie bolo ponúknuť študentom 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania možnosť prezentácie a diskusie svojich výskumných projektov, získaných výsledkov v interdisciplinárnom prostredí. Celkovo bolo prezentovaných 21 kvalitných vedeckých príspevkov,“ informoval prvý prodekan a prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Aktívni aj pasívni účastníci konferencie mali možnosť získať prehľad o výskume na jednotlivých pracoviskách, čo môže byť základom pre budúcu vzájomnú spoluprácu a tvorbu komplexných výskumných projektov.

Témy projektov v jednotlivých prednáškových sekciách nájdete v dokumente 19. vedecká konferencia doktorandov (PDF, 192 kB).