Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

V profesionálnej príprave sestier sme JEDEN TÍM

V piatok 10. februára 2023 sa v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK konalo spoločné stretnutie sestier-mentorov UNM a pedagógov ÚOSE JLF UK, organizované Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine (ÚOSE JLF UK) v spolupráci s koordinátorom mentorov Univerzitnej nemocnice Martin.


20. 02. 2023 14.47 hod.
Od: JLF UK

Stretnutie bolo koncipované ako neformálne posedenie a zároveň poďakovanie všetkým sestrám-mentorom UNM a pedagógom ÚOSE JLF UK, ktorí sa spoločne podieľajú na výchove a vzdelávaní budúcich sestier pre klinickú ošetrovateľskú prax v našom regióne.

„Vysoká účasť 75 sestier-mentorov zo strany UNM deklarovala význam takýchto stretnutí, preto veríme, že sme ním odštartovali sériu pravidelných aktivít pod názvom V profesionálnej príprave sestier sme JEDEN TÍM, na ktorých bude priestor menej formálnym spôsobom prediskutovať aktuálne otázky mentorstva študentov ošetrovateľstva JLF UK, či venovať sa rôznym nápadom, inováciám a víziám do budúcnosti,“ píše organizačný tím stretnutia.

Odkaz na fotogalériu