Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Úspech študentiek JLF UK na študentskej vedeckej konferencii v Ostrave

Iryna Zavhorodnia, študentka 2. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, získala na XIII. ročníku Študentskej vedeckej konferencie Lekárskej fakulty v Ostrave prvé miesto v sekcii Všeobecné lekárstvo.


15. 05. 2023 11.24 hod.
Od: JLF UK

Prácu s názvom Klinická anatómia glandula thyroidea, jej okolitých štruktúr a ich klinické korelácie vypracovala ako ŠVOČ na Ústave anatómie pod odborným dohľadom MUDr. Gabrieli Heškovej, PhD. a doc. MUDr. Desanky Výbohovej, PhD.

Druhé miesto sa podarilo získať Bc. Žanete Hrbkovej, študentke 3. ročníka, v sekcii Zdravotnícke programy. Jej prácou bola Tímová spolupráca v ošetrovateľstve: prierezová štúdia, ktorú vypracovala na Ústave ošetrovateľstva pod dohľadom Mgr. Dominiky Kohanovej, PhD.

Z úspechu oboch študentiek sa veľmi tešíme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu JLF UK za hranicami Slovenska. Srdečne blahoželáme aj školiteľkám, ktoré sa študentkám venovali.