Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

UNM a JLF UK majú 3 víťazov v ankete TOP lekári 2023

V aktuálnom ročníku ankety TOP lekári Slovenska bola Univerzitná nemocnica Martin opäť mimoriadne úspešná.


04. 10. 2023 15.24 hod.
Od: JLF UK

Najviac hlasov dostali až traja lekári – v špecializácii detská chirurgia zvíťazil doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA., za odbor maxilofaciálna chirurgia bola ocenená doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD. a v kategórii detská neurológia bola úspešná MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD. Za víťazov hlasovali nie len odborníci, ale aj verejnosť a čitatelia Zdravotníckych novín. Víťazi si ceny prevzali na slávnostnom oceňovaní, ktoré sa konalo vo štvrtok 28. septembra v rámci odborného podujatia Slovenské zdravotníctvo 2023 v Bratislave.

Vyjadrenia ocenených:

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA.:

O tom, že ma UNM nominovala do ankety Top lekár, som sa dozvedel počas letnej dovolenky. Upozornila ma na to moja dcéra, ktorá je aj počas dovolenky stále na mobile. Budem úprimný a priznám, nominácia bola  pre mňa milým prekvapením. Ani som nevedel, že sa tento rok hlasuje v kategórii detská chirurgia. Anketu Top lekár samozrejme registrujem, veď v nej v minulosti uspeli viacerí naši kolegovia z UNM.

V našej kategórii detských chirurgov kandidovali kolegovia, ktorých veľmi dobre poznám, sú to vynikajúci odborníci a skvelí ľudia. Každého z nich považujem za top lekára. Hlasovanie nakoniec dopadlo, ako dopadlo. A ja si to veľmi vážim. Všetkým, ktorí ma podporili sa chcem aj touto cestou poďakovať.

Rovnako sa chcem poďakovať tým, vďaka ktorým môžem robiť to, čo robím. V prvom rade sa chcem poďakovať Všemohúcemu, že ma požehnal silou a vášňou slúžiť pacientom. Chcem vyjadriť úprimnú vďaku svojim mentorom, minulým aj súčasným, ktorí formovali moju lekársku cestu. Poskytli mi nielen vedomosti, ale vštepili mi aj hodnoty láskavosti, obetavosti a neustáleho učenia sa. Medzi nimi chcem osobitne vyjadriť mimoriadnu vďačnosť jednému človeku -  profesorovi Dragulovi, ktorý je mojim medicínskym otcom, ktorý ma veľmi veľa naučil, vždy ma podporoval a pomáhal mi robiť tie správne rozhodnutia.

Som hlboko vďačný svojej rodine. Ich neochvejná podpora, porozumenie počas mojich nočných zmien, zmeškaných večerí a nespočetných hodín mimo domova, boli chrbtovou kosťou mojej cesty. Boli zdojmi mojej sily, vždy mi pripomínali môj cieľ a tlačili ma, aby som bol tou najlepšou verziou samého seba.

Chcem sa poďakovať mojim kolegom v nemocnici -  lekárom, sestrám, pomocnému personálu a každému zamestnancovi našej UNM. Toto ocenenie je rovnako ich ako moje. Na neposlednom mieste sa chcem poďakovať svojim detským pacientom. Naučili ma viac, ako by kedy dokázala akákoľvek lekárska kniha alebo prednáška. Ich príbehy, ťažké zápasy, ich viera a úsmevy sú mojou každodennou motiváciou. Ďakujem mojim pacientom a ich rodičom, že mi dôverujú vo svojich najzraniteľnejších chvíľach. Toto ocenenie je ohodnotením našej spoločnej cesty.

V oblasti medicíny je každý deň novou vzdelávacou skúsenosťou. Každý prípad predstavuje novú výzvu. A s každým východom slnka je tu pripomienka, že naším poslaním je liečiť a starať sa, bez priestoru pre sebauspokojenie. Sľubujem, že budem pokračovať vo svojej ceste s rovnakou vášňou, obetavosťou a odhodlaním. Toto ocenenie nie je konečným bodom, ale zodpovednosťou -  pripomienkou toho, že vždy je sa čo učiť, viac dávať a ešte oveľa viac životov, ktorých sa treba dotknúť.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD.

Predovšetkým chcem povedať, že som bola veľmi poctená samotnou nomináciou. Ocitla som sa tak v spoločnosti šiestich špičkových odborníkov, ktorí získali dôveru a uznanie vedenia UNM. Som veľmi šťastná, nielen za to, že som vyhrala vo svojej kategórii ale najmä preto, že zo všetkých nominovaných lekárov z UNM sme sa traja umiestnili na prvých priečkach vo svojich odboroch.

Prvé miesto v ankete Top lekár Slovenska v odbore maxilofaciálna chirurgia vnímam ako  nesmierne dôležité a významné ocenenie. Je to ocenenie mojej tvrdej práce, získaných vedomostí, zručností a celoživotnej oddanosti odboru, ktorý milujem. Môj úspech vnímam samozrejme najmä ako ocenenie práce celého kolektívu kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, úspešnej medziodborovej spolupráce s ostatnými pracoviskami UNM a JLF UK v liečebno-preventívnej ako aj  rozsiahlej pregraduálnej a postgraduálnej pedagogickej činnosti. Vedomosti a zručnosti sa snažím odovzdávať mladším kolegom a prispieť tak ku výchove novej generácie maxilofaciálnych chirurgov.

S ocenením samozrejme prichádza aj väčšia zodpovednosť. Zodpovednosť za udržiavanie a zvyšovanie úrovne medicínskych, pedagogických a vedeckých  výsledkov KSaMCH. Ocenenie našej práce je motiváciou k pokračujúcemu odbornému rastu, vzdelávaniu a prinášaniu ďalších inovácií. Zároveň sa nám tým otvárajú dvere k ďalším spoluprácam s významnými osobnosťami a inštitúciami, čo určite prispeje k rozvoju pracoviska.

Prvé miesto  v ankete pre mňa znamená tiež ocenenie v našej odbornej spoločnosti  a možnosť ovplyvniť budúcnosť nášho odboru.

Prvé miesto v ankete Top lekár Slovenska je pre mňa významným úspechom, ktorý ma nabíja energiou, motivuje ma sa ešte viac snažiť a pracovať na ďalšom rozvoji a zlepšeniach.

Chcela by som poďakovať vedeniu UNM a JLF UK, všetkým kolegom a spolupracovníkom za podporu, pomoc, vytrvalosť a trpezlivosť pri plnení každodenných úloh. Som vďačná za  uznanie, ktoré som získala od odbornej a laickej verejnosti.

MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.

Veľmi si vážim ocenenie v ankete TOP lekár. Vnímam ho nielen ako ocenenie mojej práce, ale práce celého nášho tímu - lekárov, inžinierov, sestier a laborantov, ktorí sa na Klinike detí a dorastu staráme o diagnostiku a liečbu neurologických detských pacientov. Rada by som sa poďakovala touto cestou aj vedeniu Kliniky detí a dorastu a vedeniu nemocnice UNM, ktorý majú záujem a snahu o rozvoj detskej neurológie v UNM, bez ich veľkej podpory by to nebolo možné.