Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

TOP lekárom 2020 je aj prof. MUDr. Lukáš Plank CSc.

V poradí už po šiestykrát si prevzali ceny desiati lekári, ktorých v hlasovaní vybrali odborníci a čitatelia Zdravotníckych novín v rámci projektu TOP lekári na Slovensku.


28. 09. 2020 11.50 hod.
Od: JLF UK Martin

V roku 2020 boli nominovaní lekári z desiatich špecializácií - kardiológia, psychiatria, neurológia, zubné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína, všeobecné lekárstvo pre dospelých, gastroenterológia, vnútorné lekárstvo, patológia a súdne lekárstvo a neonatológia.

Z Univerzitnej nemocnici Martin sa v tomto ročníku podarilo do finálneho výberu dostať až siedmim lekárom. Nechýbali medzi nimi ani odborníci z našej fakulty.

Uspieť sa napokon podarilo dvom. V špecializácii patológia a súdne lekárstvo sa TOP lekárom stal prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. V špecializácii gastroenterológia sa TOP lekárkou stala Doc. MUDr. Zuzana Havlíčková z UNM.

Ocenení lekári si ceny prevzali 25. septembra z rúk riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana a šéfredaktorky Zdravotníckych novín Kataríny Lovasovej na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2020.

Zdroj a foto: mediweb.sk