Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ 2024 na JLF UK

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sa konal 45. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. V utorok 23. apríla študenti odprezentovali svoje poznatky a výsledky výskumov, na ktorých pracovali pod vedením školiteľov.


25. 04. 2024 15.11 hod.
Od: JLF UK

Ako informoval predseda ŠVOČ doc. RNDr. Michal Šimera, PhD., tento rok bolo prihlásených celkovo 40 študentských prác, ktoré boli rozdelené do teoretickej, predklinickej a klinickej sekcie a do kategórie nelekárskych študijných programov. „Témy boli rôznorodé, v klinike máme práce z chirurgie, gastroenterológie, gynekológie či neurológie. V ďalších sekciách je to napríklad 3D tlač, neurofyziológia, biochémia. Je to naozaj pestré a ja som rád, že študenti si nájdu to, čo ich baví,“ uviedol docent Šimera.

Niektorí študenti získali vďaka účasti na SVOČ aj možnosť spolupracovať s fakultou, čo znamená, že sú priamo zapojení do niektorých z projektov. „Máme za sebou už 45. ročník ŠVOČ, naša fakulta oslávi 55. výročie, takže táto aktivita je tu pravidelne už niekoľko dekád. Je to deň, kedy vidíme, čo v našich študentoch je a čo dokážu pod vedením svojich školiteľov v oblasti vedy priniesť. Úroveň prác sa zvyšuje, čo určite súvisí aj s pokrokom v medicíne. Zodpovedá to metodikám, technikám a úrovni poznania, ktoré rokmi napreduje,“ povedala dekanka JLF UK profesorka Andrea Čalkovská.

Odborná porota všetky práce zhodnotila a najlepšie 3 ocenila. Počas prezentácie prác v jednotlivých sekciách mohli prostredníctvom mobilnej aplikácie hlasovať aj diváci a podporiť tak svojich spolužiakov. Prezentujúci študent, ktorý v hlasovaní v danej sekcii dostal najviac hlasov, získal Študentskú cenu (cenu obecenstva).

Zoznam viťazov: SVOC vysledky 2024 (PDF)

Viac fotografií a video môžete nájsť v našej fakultnej fotogalérii.