Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentka Zuzana Žáčiková obsadila 2. miesto na Florence roka 2021

Počas troch dní od 8. do 10. apríla 2022 súperilo 12 medikov a 12 budúcich sestier v súťaži Medik a Florence roka 2021, ktorá sa uskutočnila v priestoroch spišskonovoveskej nemocnice. Medzi finalistami nechýbali ani dve študentky 3. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


13. 04. 2022 16.06 hod.
Od: JLF UK

Cieľom súťaže Florence roka 2021 je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich sestier medzi študentmi denného štúdia 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo na univerzitách a vysokých školách alebo denného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách vo vyššom odbornom vzdelaní.

Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine reprezentovali v Spišskej Novej Vsi Zuzana Žáčiková a Eva Babinská. Zuzane Žáčikovej sa v súťaži podarilo obsadiť 2. miesto.

Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820 – 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, stretla sa však len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali „dáma s lampou“. Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.

Zdroj: florenceroka.sk, Ústav ošetrovateľstva JLF UK v Martine