Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentka Soňa Feješová získala 3. miesto na XI. ročníku Študentskej vedeckej konferencie LF OU

Lekárska fakulta (LF) Ostravskej univerzity (OU) v Českej republike zorganizovala ďalší ročník Študentskej vedeckej konferencie, ktorej sa opäť zúčastnili viacerí študenti lekárskych i nelekárskych odborov. Z našej fakulty sa tohto roku zúčastnila aj Bc. Soňa Feješová z Ústavu ošetrovateľstva, ktorá napokon získala 3. miesto.


10. 11. 2021 15.07 hod.
Od: JLF UK

V sekcii Nelekárske odbory – bakalárske a magisterské štúdium odbornú porotu zaujala jej práca s názvom Používanie obmedzovacích prostriedkov v klinickej praxi, ktorú vypracovala pod dohľadom školiteľky Mgr. Martiny Lepiešovej, PhD. z Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Študentská vedecká konferencia LF OU je každoročne určená na prezentáciu výsledkov vlastných vedeckovýskumných aktivít študentov lekárskych i nelekárskych odborov. Okrem témy sa hodnotí aj spracovanie prezentácie a jej prednesenie pred odbornou porotou.