Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti lekárskej fakulty v Martine vyzbierali 1 500 eur pre OZ Dom nádeje

Študenti medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine predajom vianočných pokrmov a koledovaním vyzbierali úctyhodnú finančnú čiastku, ktorú venovali Občianskemu združeniu Dom nádeje v rámci projektu Vianočná radosť. Takouto dobročinnosťou obohatili svoju tradičnú udalosť s názvom Zimný strom.


20. 12. 2022 14.51 hod.
Od: JLF UK

„Zimný strom je udalosť, ktorej tradície siahajú oveľa dávnejšie, ako si my štvrtáci dokážeme pamätať. Je to čas, kedy spoločne varíme kapustnicu, punč a zdobíme stromček, ktorý následne rozsvietime. Práve on predstavuje dokonalý symbol toho, že Vianoce sú skutočne za rohom,“ popisuje udalosť, ktorá sa každoročne opakuje pred budovou vysokoškolského internátu fakulty, študentka štvrtého ročníka Lenka Baranová. „Počas celej prípravy nás sprevádzalo skutočné kúzlo Vianoc. A to práve vďaka prístupu a ochote ľudí, ktorí sa na nej spolu s nami podieľali,“ dodáva.

Tento rok sa študenti rozhodli Zimný strom uchopiť z iného konca. Povýšili myšlienku Vianoc na prvé miesto spolu s dobročinnosťou. „Súčasťou udalosti bolo aj koledovanie, kedy zamestnanci fakulty, ako aj študenti, mohli koledníkom prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou. Finančný výťažok bol napokon vyšší, ako sa pôvodne očakávalo, lebo ľudia ukázali, že dobro a štedrosť sa stále nosí.“

Vyzbieranú čiastku v celkovej výške 1 525 EUR študenti odovzdali Občianskemu združeniu Dom nádeje a ich projektu Vianočná radosť. „Veríme, že práve tí najmenší spomedzi nás majú právo zažiť to pravé čaro Vianoc. Nič nás neteší viac, ako to, že tieto detičky aj vďaka nám budú môcť mať skutočnú štedrovečernú večeru so svojou rodinou a pod stromčekom si nájdu niečo, čo spôsobí rozžiarenie ich očiek a zaplesanie srdiečok.“

Zimný strom by sa tohto roku na Jesseniovej lekárskej fakulte takto nevydaril nebyť študentov,  zamestnancov, ale aj sponzorov, ktorí prispeli surovinami do vianočnej kapustnice či vianočného punču. „Každému, kto priložil akokoľvek ruku k dielu by sme sa chceli poďakovať. Poďakovať za to, že sme spoločne priniesli ducha Vianoc do chodieb internátu. Ďakujeme, že sme mohli opäť obnoviť to pravé, čo v sebe Vianoce ukrývajú. Pomoc, láskavosť či pokoru. Mohli sme sa presvedčiť, že keď sa ľudia spoja, tak dokážu veľké a dobré veci,“ odkazuje Lenka Baranová.

Vianoce sú nablízku, buďme na seba tento rok milí a láskaví, šírme to pravé posolstvo Vianoc.  Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce naplnené radosťou, pokojom, rodinou a tým čarom, ktoré sa ku nám dostáva skrze narodenie toho najmenšieho daru. Do Nového roku nech vykročíme tou správnou nohou,“ dodáva v mene všetkých študentov Jesseniovej lekárskej fakulty.