Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stretnutie lekárskych fakúlt z Českej a Slovenskej republiky

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, predseda Akademického senátu JLF UK a zástupca Študentskej časti Akademického senátu sa v dňoch 3. – 4. novembra 2023 zúčastnili stretnutia vedení trinástich lekárskych fakúlt Česka a Slovenska v Špindlerovom Mlyne v Českej republike.


16. 11. 2023 11.24 hod.
Od: JLF UK

Na rokovaniach odzneli aktuálne témy týkajúce sa napríklad vzdelávania, výskumu, personálnych otázok alebo financovania. Účastníci stretnutia, ktoré organizovala Lekárska fakulta UK v Hradci Králové, ocenili možnosť opäť nadviazať na spoločnú históriu, porovnateľné problémy a hľadanie riešení.

Vzájomná podpora a spolupatričnosť lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky je veľmi dôležitá pre ich ďalšie napredovanie a rozvoj pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.