Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠRVŠ má za sebou siedme valné zhromaždenie

V dňoch 11. až 14. mája 2023 sa v Poprade konalo siedme Valné zhromaždenie Študenskej rady vysokých škôl.


17. 05. 2023 11.49 hod.
Od: JLF UK

Súčasťou Valného zhromaždenia boli voľby na pozície členov Rady Fondu na podporu vzdelávania, ako aj doplňujúce voľby na uvoľnený post podpredsedu pre akademické záležitosti. Za členov Rady Fondu bol zvolený náš delegát Patrik Prístupný (38 hlasov), predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová (35 hlasov) a podpredseda pre doktorandské štúdium Matej Šuránek (33 hlasov) ako člen Rady Fondu reprezentujúci študentov tretieho stupňa štúdia.

Na pozíciu podpredsedu pre akademické záležitosti nebol nikto z pomedzi piatich kandidátov zvolený.

Na diskusiu bolo prizvaných viacero zaujímavých hostí. Pozvanie prijala podpredsedníčka RVŠ PhDr. Anna Čekanová, PhD., nominanti ŠRVŠ výkonnej rady SAAVŠ (Slovenskej akreditačnej agentúry) Mgr. Art. Bálint Lovász a MUDr. Ljuba Bachárova, DrSc., MBA., riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania Ing. arch. Igor Hianik a súčasný predseda Rady Fondu Ing. Martin Mlynár, vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Ing. Robert Sermek, alebo mládežnícky delegát SR pri OSN Michal Salini.

Počas VZ boli zároveň prejednávané aj viaceré témy, ktoré v súčasnosti rezonujú v oblasti vysokého školstva, ako napríklad efektívne nastavenie dotazníkov na univerzitách, svedomité prevedenie zabezpečovania kvality na vysokých školách, prípadne obnovenie programu Mládežníckeho delegáta/delegátky pri WHO.

Celé uznesenie VZ môžete nájsť TU.