Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné udeľovanie verejných uznaní mesta Martin 2021 neobišlo ani zamestnancov JLF UK

V rámci Slávnostného udeľovania verejných uznaní mesta Martin za rok 2021, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského komorného divadla v piatok 12. novembra, získala Čestné občianstvo mesta Martin prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. a Cenu primátora mesta Martin prof. MUDr. Erika Halašová, PhD.


15. 11. 2021 09.21 hod.
Od: JLF UK

Profesorka MUDr. Katarína Adamicová, PhD. získala Čestné občianstvo mesta Martin ako vedecká osobnosť svetového mena, ktorá sa zaslúžila o dobré meno Jesseniovej lekárskej fakulty a mesta Martine doma i v zahraničí.

Profesorka MUDr. Erika Halašová, PhD. získala Cenu primátora mesta Martin za vynikajúce tvorivé výkony vo vedeckej oblasti, zviditeľňovanie Jesseniovej lekárskej fakulty a mesta Martin doma i v zahraničí.

V priestoroch Slovenského komorného divadla sa udelilo celkovo osem verejných uznaní mesta Martin, ktoré si výnimočné osobnosti, prípadne ich zástupcovia, prevzali z rúk primátora mesta Martin prof. MUDr. Jána Danka, CSc.

Záznam zo živého vysielania, ktoré zabezpečila mestská Televízia Turiec, je možné vidieť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://youtu.be/JpI1llPGmwE

Foto: mesto Martin