Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na výstavu 50 rokov vodáctva v Turci

Pozývame vás na výstavu fotografií TJ Slávia Medik a Vodáckeho klubu Lodenica Štrky s názvom 50 rokov vodáctva v Turci, ktorá je voľne prístupná v priestoroch galérie Divadelného dvora (Téčko).


10. 01. 2022 09.29 hod.
Od: JLF Uk

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má na rozvoji vodáctva v Turci svoj podiel prostredníctvom dlhoročného odborného asistenta Mgr. Ljubomíra Gottwalda.

Vodácky oddiel TJ Slávia Medik v rámci fakulty fungoval pod jeho vedením, čo na výstave zachytáva aj prvá séria fotografií z toho obdobia.