Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ocenenie pre zamestnancov UNM i študentov medicíny

V rámci slávnostného udeľovania verejných uznaní a ocenení mesta Martin za rok 2020, ktoré sa oficiálne uskutočnilo v priestoroch Slovenského komorného divadla v sobotu 26. júna, získali cenu primátora mesta Martin zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin a študenti medicíny pomáhajúci v UNM.


28. 06. 2021 15.59 hod.

Zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin získali cenu primátora mesta Martin za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov počas pandémie COVID-19.

Študenti medicíny pomáhajúci v UNM získali cenu primátora mesta Martin za obetavú pomoc a zmiernenie neúnosného náporu na Univerzitnú nemocnicu Martin počas pandémie COVID-19.

Slávnostné oceňovanie odvysielala naživo mestská Televízia Turiec prostredníctvom svojho YouTube kanála. Ocenenie zamestnancov UNM si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu. Ocenenie študentov medicíny nájdete prostredníctvom tohto odkazu.

Foto: Televízia Turiec, mesto Martin