Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Na Jesseniovej lekárskej fakulte študenti doháňajú praktickú výučbu z anatómie

JLF UK v Martine, 12.8.2021 – Študenti všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine trávia svoj voľný čas na Letnej škole anatómie. Ide o doplnenie chýbajúcej praktickej výučby pre študentov 1. ročníka, ktorú pre nich mimoriadne zrealizovali pracovníci z Ústavu anatómie.


13. 08. 2021 09.02 hod.
Od: JLF UK

Pripravili sme letnú školu anatómie s kompletnou náhradou praktickej výučby, ktorú študenti nemohli absolvovať počas akademického roka,“ hovorí doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. z Ústavu anatómie JLF UK v Martine. „Rozhodli sme sa nahradiť praktickú výučbu v období, kedy sa situácia zlepšila, čiže v letných mesiacoch,“ dopĺňa vysvetlenie, prečo sú študenti na fakulte prítomní práve v týchto dňoch.

Teoretická výučba, ktorá bola odprezentovaná počas akademického roka v online priestore, je tak teraz doplnená o modely či skutočné preparáty, s ktorými sa môžu študenti pod dohľadom vyučujúcich detailnejšie oboznamovať.

Vyučujúci na fakulte zvládli dištančnú výučbu veľmi dobre. Veľmi sa snažili, ale tá praktická časť tam jednoducho chýbala. V realite to vyzerá inak ako v literatúre,“ hodnotí Letnú školu anatómie Lukáš Baška, ktorý je študentom 1. ročníka. „Chýbal tam aj osobný kontakt s vyučujúcim,“ hovorí Veronika Repiščáková, ktorá je taktiež študentkou 1. ročníka. „Tiež som veľmi rada, že sme sa konečne stretli. Vieme, kto nás vyučuje a že sa mená, ktoré sme často vídali na obrazovkách monitorov, spájajú aj so skutočnými tvárami spolužiakov,“ dodáva.

Letná škola anatómie vzišla z obdobného projektu, ktorý Jesseniova lekárska fakulta doteraz organizovala pre zahraničných študentov. Či sa bude opakovať aj v nasledujúcich rokoch, bude závisieť od opatrení, ktoré ovplyvnia priebeh výučby v nadchádzajúcom akademickom roku. „Pokiaľ to bude potrebné, sme zo strany pedagógov pripravení praktickú výučbu opäť suplovať. Nevieme si predstaviť, že by sa anatómia ľudského tela mala učiť iba dištančne,“ dodáva doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.