Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Máme za sebou 42. Študentskú vedeckú konferenciu 2021

Historicky prvá online konferencia ŠVOČ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, na ktorej sa odprezentovalo 14 prednášok rozdelených do dvoch sekcií. Prvá sekcia - Klinické, teoretické disciplíny a Biomed. Druhá sekcia - Nelekárske študijné programy.


30. 04. 2021 16.42 hod.
Od: JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine umožňuje svojim študentom každoročne sa podieľať na Študentskej vedecko-výskumnej činnosti (ŠVOČ). Študenti, a teda budúci lekári ako aj študenti nelekárskych odborov majú takto možnosť aktívne prispievať k tvorbe vedeckých výsledkov vo všetkých oblastiach medicíny.  Nadobudnuté poznatky môžu študenti prezentovať na vedeckej konferencii, ktorú fakulta každoročne organizuje.

Video si môžete pozrieť kliknutím na obrázok nižšie alebo TU.