Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniovu Lekársku fakultu navštívil Dr. Raphaël Gaudin, PhD. z IRIM

JLF UK v Martine, 31.8.2021 – Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine prednášal Dr. Raphaël Gaudin, PhD. z IRIM (Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier), ktorý je súčasťou CNRS (Centre national de la recherche scientifique), najväčšej vedecko-výskumnej inštitúcie v Európe.


31. 08. 2021 12.49 hod.
Od: Martinské centrum pre biomedicínu

Témou jeho prednášky bol výskum interakcií medzi vírusmi (vírusom hepatitídy C a SARS-CoV-2) a infikovanou bunkou a implikácia týchto novo získaných poznatkov do procesu vývoja antivirotík.

Počas následného workshopu bola riešená problematika kvantitatívneho vyhodnocovania záberov získaných prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie, ako aj ich správna interpretácia.

Po oficiálnej časti sa  Dr. Gaudin stretol s vedením Biomedicínskeho centra JLF UK v Martine a niekoľkými vedeckými pracovníkmi, s ktorými diskutoval o možnostiach ďalšej spolupráce.

Návšteva sa mohla uskutočniť vďaka podpore Francúzskeho veľvyslanectva v SR prostredníctvom programu Murgaš (Programme Murgaš d’amorçage de collaborations scientifiques en Slovaquie).

Dr. Raphaël Gaudin, PhD. je absolventom Pasteur-ovho Inštitútu a Inštitútu Curie. Postdoktorandské štúdium absolvoval na Harvard Medical School and Children’s Hospital v Bostone v USA.  Je držiteľom "Atip-Avenir grantu" a vedie výskumný tím (MDV), ktorý sa zameriava na interakciu vírusov s bunkovými membránami.  Zároveň publikuje v prestížnych časopisoch ako sú Nature, Nature Microbiology, Science Advances a ďalších.