Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta dostala ďakovný list za humanitárnu pomoc

Komunitné centrum Martin odovzdalo študentom i zamestnancom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine ďakovný list za pravidelnú humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí našli dočasné útočisko v našom meste.


29. 09. 2022 08.10 hod.
Od: JLF UK

Dobrovoľníkom z fakulty sa podarilo spoločným úsilím zaobstarať veľké množstvo potravín, kuchynských potrieb, niekoľko ton oblečenia či rôznej výbavy do domácností.

„Úprimne ďakujeme za vašu ochotu nezištne pomáhať ľuďom, ktorí boli nútení opustiť vlastnú krajinu kvôli vojne,“ píše sa v liste, ktorý podpísali Tomáš Gulán z MARTinklúzia, o.z., Petra Piršelová z Matka a dieťa Turca, o.z. a Mária Ondráčková z Wings Forever, o.z.

„Ďakujem všetkým zamestnancom a študentom, ktorí zbierku podporili. Verím, že sa nám podobné akcie podarí zorganizovať aj v budúcnosti. I toto je spôsob, ako napĺňať spoločenské poslanie našej fakulty“, reagovala na ďakovný list dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.