Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ing. Jakub Míšek, PhD. získal ocenenie na SKBS

Náš kolega z Ústavu lekárskej biofyziky, Ing. Jakub Míšek, PhD., získal celoštátne ocenenie - Cenu Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti za presvedčivé úspechy dosiahnuté vo vede v kategórii mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.


21. 09. 2020 14.33 hod.
Od: JLF UK Martin

Toto ocenenie získal na 9. ročníku Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti, ktoré prebiehalo od 16. do 18. septembra v Trnave.

Sympózium je podujatie tradične organizované s dvojročnou periodicitou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny.

Srdečne gratulujeme.