Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informačné stretnutie pre medikov

Vzdelávam sa na Slovensku – prečo tu zostať aj pracovať? Výhody, možnosti, podmienky .....


02. 05. 2022 15.31 hod.
Od: ODVZP

Sme radi, že sa nám podarilo po dvojročnej odmlke z dôvodu pandémie COVID-19 opätovne zrealizovať informačné stretnutie s medikmi 5. a 6. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo. Informačné stretnutie sa uskutočnilo 26. apríla 2022 o 14,00 hod v priestoroch Auly Magna.

Na stretnutí vystúpili títo hostia:

 • prof. MUDr. V. Švihrová, CSc., 
 • SLK -  prezident lekárskej komory MUDr. Pavel Oravec, viceprezident MUDr. Róbert Roland, prezident RLK Žilina MUDr. Jozef Tholt, člen Rady SLK MUDr. Ján Červeň, komorový právnik Mgr. Seneši,
 • MUDr. Miriam Potašová - absolventka rezidentského štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MBA, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK,
 • PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK,
 • Mgr. Zuzana Sabolová, vedúca odboru zdravotníctva PSK,
 • Ing. Ľudmila Veselá, MBA, riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen, a. s. a MUDr. Ján Haško, námestník pre LPS                                                                   

Medici mali možnosť dozvedieť sa napr.:

 • čo treba vybaviť po ukončení pregraduálneho štúdia,
 • čo môže lekárovi ponúknuť Slovenská lekárska komora,
 • aké sú aktuálne právne predpisy vzťahujúce sa na špecializačné štúdium,
 • skúsenosti absolventky rezidentského štúdia a jej cesta k získaniu vlastnej ambulantnej praxe,
 • pracovné možnosti a motivačné mechanizmy pre výkon zdravotníckeho povolania v jednotlivých samosprávnych krajoch.

V rámci diskusie medici položili mnoho otázok. Pevne veríme, že sa z tohto stretnutia podarí urobiť každoročnú tradíciu.