Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Európska noc výskumníkov s JLF UK

Dňa 29. septembra 2023 sa v Žiline uskutočnil 17. ročník najväčšieho festivalu vedy - Európska noc výskumníkov 2023. Medzi viacerými prezentujúcimi inštitúciami bola zastúpená aj Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine.


06. 10. 2023 10.31 hod.
Od: JLF UK

V našom stánku s názvom Zachráňte si dieťa – spriechodnenie dýchacích ciest a KPR u malých detí sme prezentovali mladej generácii spôsob záchrany ľudského života v detskom veku.

„Na pripravených modeloch detského tela si záujemcovia mohli po inštruktáži vyskúšať základné techniky resuscitácie u detí,“ priblížila atmosféru podujatia MUDr. Zuzana Biringerová, PhD. „Táto aktivita vzbudila mimoriadny záujem a prezentujúci boli doslova obliehaní žiakmi základných a stredných škôl, ale aj širokou verejnosťou,“ dodáva Ing. Lukáš Martvoň, PhD.

Napriek tomu, že sa o dnešnej mladej generácii tvrdí, že nejaví záujem o svoje okolie a je častokrát pasívna, tento festival dokázal pravý opak. JLF UK prostredníctvom pracovníkov Centra podpory medicínskeho vzdelávania opäť potvrdila svoje nezastupiteľné miesto vo edukácii nie len odbornej, ale aj laickej verejnosti.