Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Do práce na bicykli 2020

Zapojte sa do 7. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli.


21. 08. 2020 10.37 hod.
Od: JLF UK Martin

Milí bicykloví priaznivci,

ako píšu koordinátori najväčšej kampane na podporu cyklodopravy na Slovensku, ani koronavírus nezastavil snahu zorganizovať v náhradnom termíne v poradí už 7. ročník súťaže Do práce na bicykli 2020.

Princíp súťaže je jednoduchý – dochádzať počas septembra do práce na bicykli, čím sa zároveň podporí myšlienka ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Minulý rok sa zaregistrovalo takmer 13-tisíc osôb, naša Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) prihlásila 51 tímov, 199 súťažiacich a zvíťazila v kategórii aktívna spoločnosť.

Aj vďaka tejto celonárodnej iniciatíve sa podarilo presadiť schválenie tzv. cyklodotačného zákona, v zmysle ktorého sa do výstavby cyklotrás na Slovensku investuje viac ako 13 miliónov eur.

Zaregistrovať je možné opäť 2- až 4-členné tímy, ktoré môžete vytvárať podľa vlastného uváženia spolu s kolegami z Vášho pracoviska.

Koordinátorkou aktivity na JLF UK v Martine je pani Emília Matuščínová, ktorej v prípade záujmu zašlite požadované údaje potrebné na registráciu elektronicky na adresu matuscinova@jfmed.uniba.sk pokiaľ možno obratom, pretože registrácia tímov je možná len do 7. septembra 2020 (neregistrujte sa priamo na stránke ale prostredníctvom fakultného koordinátora).

Pohyb je dôležitý, preto sadnite na bicykel a odhodlajte sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce!

Viac informácií nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu.