Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

1. február 2019, AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Malá Hora 4A, Martin, začiatky blokov o 9:00 a 10:00 hod.


14. 01. 2019 11.47 hod.
Od: Prodekan JLF UK Martin

Deň otvorených dverí bude prebiehať formou blokových prezentácií.
V každom bloku budú poskytnuté informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na JLF UK v Martine doplnené o videoprezentácie.


Paralelne alebo po skončení blokových prezentácií môžete navštíviť  aj priestory nelekárskych ústavov – ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie (Malá Hora 5), verejného zdravotníctva (Malá hora 4B, 2. posch.).  Akademickej knižnice, Simulačného výučbového centra a ubytovacích priestorov vysokoškolského internátu JLF UK.