Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Cena literárneho fondu za najlepšiu ŠVOČ prácu putuje na Ústav patologickej anatómie

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v školskom roku 2021/2022 študentovi Patrikovi Leckému.


23. 09. 2022 10.13 hod.
Od: JLF UK

Cenu získal za prácu Molecular pathology of egfr gene in non-small cell lung carcinom, ktorú vypracoval pod dohľadom školiteľa prof. MUDr. Lukáša Planka, CSc. z Ústavu patologickej anatómie, UNM.