Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Buďte pripravení, nie prekvapení!

V dňoch 6. a 9. júna 2023 sestry mentori Univerzitnej nemocnice Martin pripravili pre študentov ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 2. ročník workshopu "Buďte pripravení, nie prekvapení".


15. 06. 2023 14.04 hod.
Od: JLF UK

Študenti 2. ročníka programu ošetrovateľstvo si v priestoroch pre výučbu klinických tém a ošetrovateľských techník vyskúšali svoje komunikačné zručnosti a využitie deeskalačných techník v komunikácii s agresívnym pacientom. Následne sa zamerali na nácvik fixácie pacienta na posteli. Zaujímavou témou pre študentov bola aj ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so špecifickými invazívnymi vstupmi PICC a PORT, s ktorými sa mnohí stretli po prvýkrát.

Pre študentov 1. ročníka sa workshop konal na pôde Univerzitnej nemocnice Martin.

Pri jednotlivých stanovištiach si trénovali situácie z reálnej klinickej ošetrovateľskej praxe ako: manipulácia s injektomatom a infúsomatom, ošetrovateľská starostlivosť o centrálny venózny katéter a periférnu venóznu linku. V treťom bloku si prešli témou starostlivosti o dutinu ústnu a odsávanie z dýchacích ciest u pacienta pri vedomí s tracheostómiou.

Organizátori, sestry-mentorky ako aj študenti pozitívne hodnotili celý koncept a špecifickosť tém; študenti vyzdvihli najmä profesionalitu a zanietenosť sestier, možnosť praktického tréningu intervencií a zároveň menovali ďalšie témy, o ktorých absolvovanie by bol z ich strany záujem.