Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Alžbeta Kráľová Trančíková získala ocenenie L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

L’Oréal Slovensko už piatykrát ocenil dve nadané vedkyne v rámci lokálneho projektu L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede. Jednou z nich je aj Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. z Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


03. 12. 2021 14.42 hod.
Od: JLF UK

Tento rok sa porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, UNESCO a spoločnosti L’Oréal rozhodla z prihlásených 23 vedkýň podporiť dvojicu z oblasti experimentálnej onkológie a neuroimunológie. V kategórii do 35 rokov zvíťazila Ing. Silvia Schmidtová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien.

V kategórii od 36 do 45 rokov zvíťazila Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. z Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

Prevalencia a výskyt neurodegeneratívnych porúch v populácii sa neustále zvyšuje a v súčasnosti predstavuje jednu z hlavných výziev medicíny a lekárskeho výskumu. Z týchto dôvodov sa výskum čoraz viac sústreďuje na identifikáciu biomarkerov, ktoré by boli schopné ochorenie v počiatočných štádiách zachytiť, ako aj odlíšiť jednotlivé ochorenia,“ hovorí o svojej práci víťazka Alžbeta Kráľová Trančíková.

„Cieľom nášho projektu je zavedenie metódy na detekciu patologických foriem α-synukleínu ako jedného z možných biomarkerov Parkinsonovej choroby a iných synukleínopatií. V projekte sa tiež pokúsime porovnať senzitivitu a špecificitu tejto metódy pri odhaľovaní a diskriminácii synukleínopatií zo vzoriek krvi, séra, plazmy, mozgomiešneho moku, ako aj z mikrobiopsií tkanív tráviaceho traktu pacientov. Veríme, že naše výsledky prinesú nové informácie, ktoré by nás mohli posunúť k zlepšeniu skorej diagnostiky pacientov trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami,“ dodáva.

L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ale zároveň aj poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Na Slovensku bol projekt prvýkrát realizovaný v roku 2017 a každoročne oceňuje nadané vedkyne, vybrané odbornou porotou. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

„Ženy vo vede sa podieľajú na zásadných výskumoch po celom svete. Napriek ich pozoruhodným objavom však podľa posledných dát globálne predstavujú iba tretinu výskumných pracovníkov a ich práca si zriedkavo získava uznanie, ktoré si zaslúži. Len 4 % Nobelových cien za vedu boli udelené ženám a len 11 % vedúcich výskumných pozícii zastávajú v Európe ženy. Na Slovensku je síce zastúpenie vedkýň vyššie ako v EÚ, a to 41 %, ale vidíme rovnaký pokles pri kariérnom raste a preto sme radi, že môžeme podporovať úsilie týchto žien a prispieť k tomu, aby ich príklad nasledovali mladé ženy z nasledujúcej generácie,“ hovorí Brigitte Streller, generálna riaditeľka spoločnosti L’Oréal pre Slovensko.

Zdroj: L’Oréal Slovensko