Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventka Marcela Pydová získala ocenenie za najlepší príspevok na Študentskej vedeckej konferencii

Mgr. Marcela Pydová sa 24. marca 2021 zúčastnila siedmeho ročníka Studentské vědecké konference Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získala ocenenie za najlepší príspevok.


08. 04. 2021 16.49 hod.
Od: JLF UK

Cieľom konferencie je už niekoľko rokov prezentovať zaujímavé a hlavne prínosné výsledky, ktoré študenti dosiahli počas svojej odbornej činnosti a štúdia. Prezentovať sa mohli výsledky bakalárskych, diplomových či dizertačných prác.

Mgr. Marcela Pydová, ktorá je v súčasnosti čerstvou absolventkou magisterského štúdia pôrodnej asistencie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (externej formy), na konferencii priblížila tému svojej obhájenej diplomovej práce s názvom Vnímanie profesie pôrodnej asistentky z pohľadu žien na Slovensku (školiteľ: PhDr. Simona Kelčíková PhD.).

Odborná porota prostredníctvom videokonferencie jej príspevok vyhodnotila ako najlepší.