Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. miesto doktoranda JLF UK na medzinárodnej študentskej konferencii

Doktorand Ústavu farmakológie JLF UK Mgr. Jozef Mažerik obsadil 1. miesto na medzinárodnej „XIV. Studentské vědecké konferenci Lékařské fakulty Ostravské univerzity“.


16. 05. 2024 09.35 hod.
Od: JLF UK

Na konferencii vystúpil v rámci sekcie doktorandských študijných programov, v ktorej boli prezentované práce doktorandov lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych  fakúlt zo Slovenska a Čiech. Mgr. Jozef Mažerik získal cenné ocenenie v silnej konkurencii za prezentáciu práce „Skúmanie vplyvu amarogentínu na aktiváciu mastocytov prostredníctvom agonizmu na receptoroch horkej chuti (TAS2R)“ od autorov: Jozef Mažerik, Eduard Gondáš, Radovan Murín, Jakub Šofranko, Michal Pokusa, Mária Brodňanová, Soňa Fraňová, Martina Šutovská.

XIV. ročník ostravskej študentskej vedeckej konferencie priniesol celkovo 36 prezentácii vedecko-výskumnej činnosti študentov z Čiech a zo Slovenska.