Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

V MARTINE SKÚMAJÚ GENETICKÉ A ONKOLOGICKÉ PUZZLE

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM a Martinské bioptické centrum sú výnimočné tým, že patria do národnej siete pracovísk pre zriedkavé choroby.


26. 07. 2023 13.12 hod.
Od: JLF UK

Analyzujú tisícky vzoriek ročne, pátrajú po zriedkavých nádoroch a ochoreniach, skúmajú rôzne genetické mutácie.

V rámci Konzultačného centra bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a lymfatického tkaniva vykonávajú diagnostiku malígnych lymfómov a myeloidných nádorov. 

V rámci Konzultačného centra bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorových chorôb realizujú viacero celoštátnych programov, vrátane bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorov gastrointestinálneho traktu.

Pracoviská majú špičkové vybavenie a technológie, ktoré sa im podarilo získať pomocou grantov, ale privítali by lepšie financovanie vyšetrení, aby mohli plne realizovať všetko, čo dokážu, napr. v oblasti genetických sekvenčných analýz.

Na obidvoch pracoviskách točilo neziskové Občianske združenie Zriedkavé choroby. Pozrite si video, kde o svojej práci povedia viac prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. Michal Kalman, PhD. a RNDr. Anna Farkašová, PhD.