Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Týždeň slovenských knižníc v AKAS JLF UK

Do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa zapojila aj Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK. Počas tohto týždňa pripravila rôzne zaujímavé výstavy, či deň otvorených dverí pre záujemcov.


11. 03. 2024 09.00 hod.
Od: JLF UK

Podujatie otvorila výstava kníh od autorov z Jesseniovej lekárskej fakulty, ktorá predstavila nové tituly. Veľmi zaujímavou je ešte stále aktuálna výstava obrazov zamestnancov fakulty – prof. MUDr. Jany Buchancovej a Hany Kušnierovej.

V rámci dňa otvorených dverí pripravili zamestnanci AKAS JLF UK prezentácie práce s databázami, vypracovania rešerší, výstupy publikačnej aktivity a iné.

Cieľom podujatia Týždeň slovenských knižníc je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Mottom aktuálneho ročníka je „Knižnice pre všetkých“.

 

Viac fotografií nájdete v našej fakultnej fotogalérii.