Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentka Dominika Holubová získala 3. miesto na Študentskej vedeckej konferencii Lekárskej fakulty v Ostrave

Už po 10-krát Lekárska fakulta Ostravskej univerzity zorganizovala Študentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa zameriava na prezentáciu výsledkov vlastných vedeckovýskumných aktivít študentov lekárskych a zdravotníckych odborov.


01. 12. 2020 15.13 hod.

Konferencia sa vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu COVID-19 uskutočnila on-line a zúčastnili sa jej študenti Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, Masarykovej univerzity v Brne či Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Tohto roku komisia hodnotila 19 príspevkov rozdelených do troch kategórií. Posudzovala odbornú úroveň spracovaných príspevkov, štýl prezentácie či originalitu vybranej témy.

V kategórii Nelekárske odbory – magisterské štúdium sa na 3. priečke podarilo umiestniť našej študentke Bc. Dominike Holubovej s prácou Vnímanie prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti študentmi ošetrovateľstva – kvalitatívna štúdia.

Zdroj: Referát doktorandského štúdia

Foto: lf.osu.cz