Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendium prof. Alberta Stránskeho získal Andreas Hornnes Torgersen

Nórska spoločnosť Interstudium, ktorá sa venuje náboru nórskych študentov na univerzitné štúdium medicíny, odovzdala už po 5. krát štipendium prof. Alberta Stránskeho pre najúspešnejšieho nórskeho študenta medicíny.


31. 10. 2023 10.50 hod.
Od: JLF UK

Finančnú podporu vo výške 20.000 nórskych korún získal tento rok Andreas Hornnes Torgersen, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov počas náročných prijímacích skúšok.

Cenu odovzdala dekanka fakulty prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. spolu s prezidentom Norsk Slovakisk Handelskammer Jánom Zimom a prodekanom pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy doc. MUDr. Martinom Janíkom, PhD.

Do dnešného dňa má už viac ako 600 nórskych lekárov diplom práve z Martina. Reprezentujú tak nie len Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, ale tiež Slovensko a kvalitu jeho univerzitného vzdelávania.

Foto: Norsk Slovakisk Handelskammer